Pazartesi, Kasım 29, 2021
Ana SayfaBina GüçlendirmeHasarlı ve Yapı Kayıt Belgeli Binalar İçin Güçlendirme İzni Aşamaları

Hasarlı ve Yapı Kayıt Belgeli Binalar İçin Güçlendirme İzni Aşamaları

Resmi gazete de 24 Eylül 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yeni değişiklik ile 1999 depremi sonrası hasarlı olarak kayıt altına alınmış binalara, imar affı yasasından yararlanarak Yapı Kayıt Belgesine sahip binalara güçlendirme izni verilmiştir.

Bugüne kadar yasal güçlendirme ruhsatı alamayan binalar için Yapı Güçlendirme İzni adıyla bina güçlendirme izni verilmiştir.

Yeni yönetmelikte hasarlı veya yapı kayıtlı bina parsel dışına taşmadığı sürece ve son kayıt altına alınırken tespit edilen imarına aykırılık olmadığı takdirde bina sakinleri rahatlıkla binalarını güçlendirebilecekler.

Yapı kayıtlı veya hasarlı binadaki kat malikleri için güçlendirme kararı ancak kat maliklerinin 4/5 oranında mutabakatıyla gerçekleşmektedir. Eğer bu oran sağlanamaz ise de bir kat maliki bile bina güçlendirme projesini yetkin bir deprem mühendislik firmasına hazırlatıp, mahkemeye sunarak güçlendirme iznini tek başına dahi alabilmektedir.

Bina güçlendirme projesinin süreci için hangi firma tercih edilmelidir?

Bina güçlendirme proje ve uygulama süreci, yeni bir bina yapımından çok daha zordur. Yüksek nitelikli mühendislik gerektirir. Bina güçlendirme projelerini hazırlayacak mühendislik firması ,statik proje tecrübesinin yanında deprem mühendisi unvanına sahip inşaat mühendislerine sahip olmalıdır.

Mevcut yapı ile güçlendirme için eklenecek yeni elemanların uyumlu bir şekilde, olabilecek depremlerde, çalışması için akademik çalışmalarla belirlenmiş ve geliştirilmiş yöntemlerin uygulayıcısı olan bir mühendislik hizmetine sahip firmalar güçlendirme için düşünülmelidir. Güçlendirme projelerinin onaylanması Belediyeler tarafından talep edilen üniversite onayını alabilecek, üniversitelerle işbirliği içinde bir yapı-statik güçlendirme firması olmalıdır.

Piyasada birçok firma güçlendirme adı altında mühendislikten uzak yöntemlerle uygulama projeleri hazırlamaktadır. Usta ve kalfa olarak çalışan insanların bu tip yanlış güçlendirmelerde kendisinin söz hakkı olduğu düşünerek bina sakinlerinin hayatını riske atmaktadırlar.

Bu sebepler doğrultusunda bina sakinleri mühendislik firmalarından referans istemeleri en ayırt edici yollardan biridir. Diğer bir yol ise mühendislerin eğitim seviyelerinin en az yüksek lisans seviyesinde olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. En iyi üniversitelerde bile lisans seviyelerinde güçlendirme üzerine eğitimlerin yetersiz olduğu bilinmektedir.

Hasarlı Yapılar ve Yapı Kayıtlı Binaların Güçlendirme Projesinin Belediye Tarafından Onaylanması İçin Yapılması Gerekenler:

1- Güçlendirme İzin Dilekçesi
İlgili belediyeye binadaki daire maliklerinin 4/5 oranını sağlayacak noter onaylı mutabakatla birlikte, güçlendirme izin dilekçesi belediyeye sunulacaktır.

2-Tapu Kayıt Örneği

Daire maliklerine ait tapu kayıt örneklerinin belediyeye sunulmasıdır.

3-Yapı Kayıt Belgesi ve Hasar Tespit Raporu
1999 Marmara Depremi sonrası süreçte belediyeler tarafından hasarlı olduğu tespit edilmiş binalara tebliğ edilmiş hasarlı rapordur.

4-Yapı Mütüahhidi İle Yapılan Sözleşme
Binadaki daire sahipleriyle, bina güçlendirmesi uygulamasını yapacak firma arasında yapılacak sözleşmedir. Güçlendirme statik projesine göre çıkarılmış iş kalemlerini, metrajlarını ve fiyatlarına içeren keşif listesi sözleşmeye eklenmelidir. Ödeme şartları, işin süresi, imalat teknik şartnamesi ve diğer müteahhit-işveren şartlarını içeren detaylı sözleşmedir. Daire sahiplerinin müteahhit tarafından problem yaşamaması için bina güçlendirme sözleşmesinin titizlikle hazırlanması gerekmektedir. Sözleşme noter onaylı olacaktır.

5-Yapı Denetim Sözleşmesi
Binanın güçlendirme statik projesi hazırlandıktan ve belediyeye güçlendirme izni dilekçesi verildikten sonra, yapı denetim şirket havuzundan sistemden otomatik yapı denetim firması atanacaktır. Atanan firma ile de yapılacak olan sözleşmeye yapı denetim sözleşmesi denmektedir.

6-Bina Güçlendirme İçin Yapı Denetim Firması Tarafında Verilmesi Gereken Evraklar
• Yapı denetim taahhütnamesi
• Yapı denetim denetçi ve yardımcı eleman evrakları
• Yapı denetim izin belgesi
• Yapı denetim tescil belgesi
• Yapıya İlişkin Bilgi Formu

7-Bina Güçlendirme Ruhsatında Şantiye Şefi Evrakları
• Şantiye şefi sicil durum taahhütnamesi
• Şantiye şefi diploması
• Şantiye şefi ikahmetgah
• Şantiye şefi sözleşmesi

8-Yapı Güçlendirme Uygulama Firması Tarafından Verilmesi Gereken Belgeler
• Yapı müteahhit sicil durum taahhütnamesi
• Yapı müteahhit vergi levhası
• Yapı müteahhit imza sirküsü
• Yapı müteahhit faaliyet belgesi

9- Bina Güçlendirme Statik Projesi Çizen Firmasına Ait Sicil Durum Taahhütnamesi

10-Mimari Röleve Projesi
Binanın mevcut durumdaki kat yerleşim planı, cephe, kesit ve yapısal elemanların yerinde ölçüldüğü şekilde işlendiği projedir. Güçlendirme statik projesindeki büyütmeler ve yeni elemanlar da bu projeye eklenecektir.

11- Bina Güçlendirme Statik Projesi
Resmi bina güçlendirme sürecinde en çok maliyet ve iş yoğunluğu barındıran kısımdır. Aşamaları şu şekildedir:

• Binanın çevresinde zemin sondaj çalışması yapılacaktır. Laboratuvarda yapılmış test sonuçlarının ardından zemin birim parametrelerine göre geoteknik rapor hazırlanacaktır.

• 2019 deprem yönetmeliğine göre binanın katlarından karot numunesi, donatı tespit çalışması, sıyırma işlemi yapılacaktır. Alınan numune ve veriler Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı laboratuvarda test edilecektir.

• Mevcut temelin boyutları ve tipini belirlemek için binanın temelinde birden fazla inceleme çukurları açılacaktır.

• Yukarıdaki maddelerde bahsi geçen tüm inceleme işlemleri ve laboratuvar sonuçları kullanılarak bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak bir yapı modellenecektir. 2019 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğindeki tasarım kriterlerine göre binanın yapısal sistemi deprem yükleri altında analiz edilecek, güçlendirme yöntemleri belirlenecektir. Analiz sonuçlarına göre uygun güçlendirme metotları değerlendirilip optimizasyon yapılarak en uygun güçlendirme yöntemine karar verilecektir. Son olarak da güçlendirme projesi çizim paftaları hazırlanacaktır.

12-İmar Durumu ve İstikamet Rölevesi

Bu belgeler de kolaylıkla belediyeden alınabilen belgelerdir.

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Yazılar

Call Now ButtonHemen Arayın